Initial Rosters

Bench

Coach

Moments

  0 Manniche replaced by Filipovic
  17 Filipovic
  22 Filipovic replaced by Manniche
  28 Diamantino
  72 Stromberg replaced by Padinha
  72 Stromberg replaced by Padinha
  76 Manniche

Initial Rosters

- Nikos Sarganis
- Nikos Vamvakoulas
- Ioannis Gounaris
- Stavros Papadopoulos
- Petros Michos
- Roger Albertsen
- Tasos Mitropoulos
- Takis Lemonis
- Herbert Neumann
- Vaggelis Kousoulakis
- Nikos Anastopoulos

Bench

- Giorgos Kokolakis

Coach

Heinz Höher

Moments

  62

Vaggelis Kousoulakis

  63

Vaggelis Kousoulakis substituído por Giorgos Kokolakis

  65

Roger Albertsen

Coming soon

Related news

No items found