Initial Rosters

1
2 Andriy Yudin
3 Volodymyr Gerashchenko
4 Andriy Sydelnykov
5 Vadim Tishchenko
6 Mykola Kudritsky
7 Vladimir Bagmut
8 Oleg Benko
9 Evgeny Yarovenko
10 Aleksandr Zhidkov
11 Olexandr Chervony

Bench

Coach

Evgeniy Kucherevskiy

Moments

Initial Rosters

Bench

12 Dias Graça
Samuel
14
Diamantino
15
Pacheco
16

Coach

Moments

55 Lima
60 Lima
85 Lima replaced by Diamantino
86 Ricardo Gomes
87 Valdo replaced by Pacheco

Coming soon

Related news

No items found