Aris Bonnevoie 1 x 5 SL Benfica Taça dos Campeões Europeus Wed, 09/16/1964 - 00:00
Aris Bonnevoie 1 x 5 SL Benfica Taça dos Campeões Europeus Wed, 09/16/1964 - 00:00
Aris Bonnevoie 1 x 5 SL Benfica Taça dos Campeões Europeus Wed, 09/16/1964 - 00:00
Aris Bonnevoie 1 x 5 SL Benfica Taça dos Campeões Europeus Wed, 09/16/1964 - 00:00
Default image SL Benfica 5 x 1 Aris Bonnevoie Taça dos Campeões Europeus Wed, 09/30/1964 - 00:00
Chaux-de-Fonds 1 x 1 SL Benfica Taça dos Campeões Europeus Wed, 11/04/1964 - 00:00
Default image SL Benfica 5 x 0 Chaux-de-Fonds Taça dos Campeões Europeus Wed, 12/09/1964 - 00:00
Default image SL Benfica 4 x 0 Gyori ETO Taça dos Campeões Europeus Thu, 05/06/1965 - 00:00
Default image SL Benfica 4 x 0 Gyori ETO Taça dos Campeões Europeus Thu, 05/06/1965 - 00:00