Initial Rosters

- Valeriy Kleymyonov
- Sargis Hovhannisyan
- Igor Skliarov
- Kakhaber Tskhadadze
- Omari Tetradze
- Igor Varlamov
- Andrey Kobelev
- Yuriy Kalitvintsev
- Yevgeni Smertin
- Sergei Derkach
- Velli Kasumov

Bench

- Andrei Smetanin
- Nikolay Kovardaev
- Aleksei Savchenko

Coach

Valeriy Gazzaev

Moments

  56

Sargis Hovhannisyan substituído por Nikolay Kovardaev

  85

Yevgeni Smertin substituído por Aleksei Savchenko

  75

Yuriy Kalitvintsev

  88

Sergei Derkach

Initial Rosters

Bench

Coach

Moments

  35 Isaías
  53 Isaías
  80 Sergey Yuran Substituído por Paulo Madeira

Coming soon


By administrador on Saturday, 6 January 2024